10 Éves az Élményszínház

Az Élményszínház középiskolás kortárssegítő csoport fennállásának 10. évfordulója alkalmából  2017. április 8-án 15.30-kor Fényképkiállítás – megnyitót tervezünk, 16.00 órától playback színházi előadással: „A mi mesénk” címmel.

Helyszín: Békéscsaba, Csabagyöngye, Ram-room terem

Ez alkalomra szeretettel várunk minden diákot, aki kortárssegítőként, playback színházi játszóként, mesélőként vagy érdeklődőként megfordult csoportunkban és szívesen ünnepelne velünk, jelenlegi középiskolás kortárssegítőkkel!

Szeretettel várjuk továbbá azokat a fiatalokat, akik tervezik, hogy kapcsolódjanak egy kreatív csapathoz, akik közösségi szolgálatukat ily módon tervezik teljesíteni.

Létvágy – Éhes lélek program

A békéscsabai Létvágy – Éhes lélek programban együttműködő szervezetek – a Sorsfonó Egyesület, a MI-ÉRTÜNK Egyesület, a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, az Egyensúly AE Egyesület és a Békés Megyei Központi Kórház  –  azt tűztük ki célul, hogy a túlsúllyal küzdőknek kidolgozzuk a vezetett önsegítés módszerét Lukács Liza Az éhes lélek gyógyítása című könyve alapján, a könyv szerzőjének segítségével.

Folytatás →

Kiemelt fontossággal bír a kockázatelemzés és az új pszichoaktív kábítószerek azonosítása

A szerhasználókat leginkább veszélyeztető, ismeretlen hatóanyagú szerek gyors megismerése érdekében veszik föl a küzdelmet az Ökumenikus Segélyszervezet és partnerszervezetei köztük a békéscsabai MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület.

Évek óta növekvő tendenciát mutat a kábítószer fogyasztókra kiemelt veszélyt jelentő folyamat. Már önmagában súlyos problémát jelent, hogy hetente két új pszichoaktív kábítószert azonosítanak az Európai Unióban, de sajnos nemcsak azok száma, hanem a pszichoaktív szerek piaca és a fogyasztók száma is növekszik. Kiemelt egészségügyi és közegészségügyi veszélyt jelentenek a kationok, a szintetikus kannabinoidok és a szintetikus opiátok. A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) szerint „az új anyagok elleni küzdelem súlya összefügg azok megjelenésének gyorsaságával és szabad kereskedelmükkel, valamint a hatásukra és az ártalmakra vonatkozó információhiánnyal. Az erős nemzeti és regionális szintű korai jelzőrendszer központi szerepet játszik majd az ártalmak korai felderítésében, és a megfelelő idejű népegészségügyi válaszadás biztosításában.”

Folytatás →

Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért

TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 „A jövőt gyermekeinkkel építjük.”

Tevékenység megnevezése:

  1. Drog, alkohol és dohányzás fogyasztás megelőzése és visszaszorítása csoportos foglalkozás

A csoportos foglalkozás keretén belül a résztvevők egy újfajta szemléletmódot kaptak a drog, alkohol és dohányzás megelőzésében és/vagy leszoktatási folyamatban, ami a napi munkájukat nagymértékben segíteni fogja.

  1. Viselkedéses addikciók megelőzése és visszaszorítása csoportos foglalkozás

A csoportos foglalkozás keretén belül a résztvevők egy újfajta szemléletmódot kaptak a viselkedési addikciók (kényszerbetegségek, étkezési zavarok, munkamánia, kényszervásárlás, játékszenvedély, médiafüggőség, szex és szerelem addikciók, társ és kapcsolatfüggőség) megelőzése, felismerése és visszaszorításával kapcsolatban, ezzel is segítve munkájukat.

Célcsoport: pedagógusok, szociális szférában dolgozó szakemberek, egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársak.

Folytatás →

Közgyűlés 2016

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tájékoztatlak, hogy a Mi-Értünk Egyesület idei éves

KÖZGYŰLÉSÉT

2016. április 20.-án (szerdán) 16 órakor

                                                               tartjuk, melyre szeretettel várunk.

Helyszín: Mi-Értünk Egyesület Konzultációs Központ, Békéscsaba Kazinczy u. 6/1.

Napirendi pontok:

1.)   Tájékoztató az Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentéséről

2.)   Tájékoztató az Egyesület 2016. évi programtervéről

3.)   Tisztségviselők választása (elnök, alelnökök)

4.)   Tagdíj fizetés

5.)   Tagfelvétel

6.)   Egyéb

Tekintettel a napirendek fontosságára, megjelenésedre feltétlenül számítok!

Kérlek titeket, hogy lehetőség szerint minél többen gyertek el a közgyűlésre, illetve a távol maradók hatalmazzanak meg valakit maguk helyett, írásos meghatalmazással. Mellékelten csatolom.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelennek bizonyul, úgy a meghívóban ismertetett időponttal azonos napirendi pontokkal az ismételt közgyűlést 2016. április 20.-án 16 óra 30 percre hívom össze, és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Békéscsaba, 2016. április 04.

Mező Andrea

elnök

MaCi-kampány

MI A MACI?

A MACI a magyar civilszervezetek közösségét jelképező figura.

A magyar civilszervezeteket sok százezer magyar gondolata, munkája, önkéntes részvétele, adománya formálta és formálja.

A magyar civilszervezetek azért dolgoznak, hogy pozitív változást érjenek el szűkebb vagy tágabb környezetükben, nem a profitra és a hatalomra hajtanak.

A Magyarországon működő több tízezer civilszervezet tevékenysége rendkívül szerteágazó: munkájuk kiterjed a környezetvédelemtől az emberi jogokig, a szabadidő hasznos eltöltésétől a gyógyításig, a közösségépítéstől az oktatásig, a kultúrától a vallásos életig, a szegények megsegítésétől az ifjúsággal való foglalkozásig.

MI A MACI CÉLJA?

A MACI bemutatja, mi mindent tesznek a magyar civilszervezetek. Nincs könnyű dolga, mert a számtalan civilszervezet sokszínű, az élet legkülönfélébb területein működik

Ezen túl a MACI azt szeretné, ha segítségével a legtöbb magyar megtalálná azt a civilszervezetet, amely életét jobbá, teljesebbé teszi, ahol alkotó energiá

Mi csatlakoztunk!

http://sziamaci.hu/

Családterápia, tanácsadás 2014

A Csabai Mérlegben megjelent cikk, az alábbi linken olvasható:

http://www.csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=10650

Családterápia/tanácsadás a MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesületnél

A családok számára nyújtott, elsősorban pályázati támogatásból biztosított a családi rendszer megerősítését elősegítő – családterápia/tanácsadása szenvedélybetegek, (veszélyeztetettek) megelőzésében programok megvalósítása a MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület kiemelt programja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, mint lebonyolító az egyesület kábítószer prevenciós programok támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott KAB-ME-13-13832 pályázati azonosítószámú pályázatát, 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A program ideje alatt 10 család számára biztosítottunk ingyenesen, önkéntesen és névtelenül igénybe vehető szolgáltatást Békéscsabán.

A problémák voltak például: serdülő gyermek iskolakerülése, gyász, anya – lánya kapcsolat, megromlott házastársi kapcsolat, drogfogyasztás, alkohol problémák a családban, fiatal felnőtt lány elhízásából adódó testi-lelki betegségek.

A családterápia/tanácsadás módszere a családi kapcsolatokban interakció, kommunikáció révén igyekszik változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban.

Egy családterápiás folyamat 46 ülésben zajlik a probléma természetétől függő gyakorissággal. Kezdetben hetenkénti, kéthetenkénti, majd havonkénti gyakorisággal.

A MI-ÉRTÜNK Egyesület a 2014. június – 2015. március 31-ig időszakban további 10 család számára biztosít ingyenesen elérhető családterápiát/tanácsadást.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület
Kapcsolattartó: Mező Andrea

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 6/1.
E-mail: mi-ertunk@mi-ertunk.hu
Telefon: 06/66 444-846, 06/70 502 2103

Honlap: www. mi-ertunk.hu

A Csabai Mérlegben megjelent cikk az alábbi linken olvasható:

http://www.csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8033

A Békésifi honlapján is olvasható a cikk. Az alábbi linken található:

http://bekesifi.hu/magazin-2724.html

 

2013.08.12.-től (hétfőn) 17 órától

ismét elindul az AL-ANON önsegítő csoport működése !

Cím: MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.

Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

Áginál: 06-30-579-8611;Böbénél: 20/469-05-45

vagy

MI-ÉRTÜNK Egyesületnél: 66/444-846; 70/415-6609

Itt segítségre, megértésre találsz közös problémáink megoldásában.
Folytatás →

Online interjú békéscsabai kortárs segítőkkel

Pénteken anonim kortárs segítők érkeznek a Beol.hu szerkesztőségébe, hogy délután egy és három óra között válaszoljanak olvasóink kérdéseire.

Vendégeink a következő témákkal kapcsolatban várják a fiatalok kérdéseit, gondolatait ezen az oldalon: párkapcsolatok, családi helyzet, iskolai konfliktusok, kábítószer-fogyasztás, identitás, avagy „Ki vagyok én?”

Mindez az őszinteség és a bizalom jegyében történik, így a kérdezők anonimitását ez esetben minden körülmények között megőrizzük!

A kortárs segítő mentorképzés a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében 2001 óta folyamatos. A résztvevők közül sokaknak nyújtott segítséget a program a pályaorientációban, személyiségfejlődésben.  A képzések és a kortárs segítő tevékenység során a fiatalok olyan feladatokat végeznek, melyek segítik a diákokat – a kortárs segítőket és az általuk segítetteket egyaránt –, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő képességeket és teljes emberekké válhassanak.

A drogok irányítják az életedet? A Te életed. A Te közösséged. Ne engedj teret a kábítószernek!” – ez a mottója annak a rendezvénysorozatnak, mely a kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódik Békéscsabán.

Az ENSZ döntése alapján 1987 óta Kábítószer-ellenes Világnapként tartjuk számon június 26. napját. A világnap kapcsán hazánkban június 22-27. között nyolcadik éve kábítószerügyekért felelős szaktárca csaknem egy héten keresztül a fővárosban és az ország különböző településein – civil és állami együttműködéssel – kábítószer-ellenes rendezvényeket, konferenciákat, családi programokat kezdeményez.

A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – melynek tagja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata is – a kezdeményezéshez kapcsolódóan több helyszínen tervez programokat 2009. június 26-án, pénteken. A célcsoportok elérésében lényeges, hogy az ellátás, a programok mindig a szükségleteikhez, céljaikhoz alkalmazkodjanak, ezért a Békéscsabai KEF ott valósítja meg a programokat, ahol a célcsoportjaik vannak. Ennek érdekében 2009. évben Békéscsabán több helyszínen, informális közösségi tereken valósulnak meg a programok (média, internet, utca, játszótér, szórakozóhelyek, party).

Lesz játékos vetélkedő a Csaba rádióban a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából kábítószerrel, alkohollal kapcsolatos zenék, rövid interjúk kíséretében, valamint a bevezetőben már jelzett online interjú is része a pénteki napnak.

Ezen túl megerősített „bulisegély” programok a hétvégén a MI-ÉRTÜNK Egyesület közreműködésével a megyeszékhelyen, szombaton a Bartók pincében, vasárnap a Babylonban.  S hogy mi a bulisegély? A Bulisegély szolgálat (party service) célja: a szerhasználat járulékos ártalmainak csökkentése. Biztonságosabb droghasználat (safer drug use), biztonságosabb szex (safer sex), biztonságosabb táncolás (safer dancing), személyesen, illetve szóróanyagok útján végzett felvilágosítás, programjainkon óvszert, vitamint, ásványvizet biztosítanak.

Vállalati sportnap

Szombaton Békéscsabán a tréning centerben játszóházzal, biliárd – tenisz– és szkanderversenyekkel, egészségügyi vizsgálatok lehetőségével, valamint életvezetési tanácsadással fogadta alkalmazottait és azok családtagjait Békés megye- és az Alföld egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó vállalata. A szeptember 9-én tartott sportnap a cég alkalmazottainak és azok családtagjaink adott lehetőséget tartalmas kikapcsolódásra.

Haász Dezső, igazgató, Linamar Hungary Békéscsabai PPM Divízió: „Ezt a sportnapot mi ezelőtt öt évvel kezdtük, akkor kisebb létszámmal vettek részt a dolgozóink. Szerencsére ma már több, mint hatszázan vannak jelen. A dolgozóink és családtagjaik megtiszteltek bennünket és elfogadták a meghívásunkat.

A sportnap szervezését és lebonyolítását a cég önerőből finanszírozta, amelyhez állami pályázaton keresztül nyertek több, mint kétmillió forint támogatást. A békéscsabai gyáregység az országban az elsők között van, amely részt vett humán erőforrás fejlesztő pályázaton.

Majzik Balázs, kábítószerügyi tanácsadó: „Ez egy sportnap, amely gyakorlatilag egy komplex éves programsorozatnak a részeként jelenik meg. Annyit mondanék róla, hogy amikor egy cég statisztikákat, mutatókat készít, akkor mögé kell nézni, hogy ezek mögött mindig ott van az ember.

Könnyűzenei koncert, játékos vetélkedők, egészségügyi tanácsadás várta az érdeklődőket. Országos egészségmegőrző program részeként a Mi – Értünk Egyesület és a Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány munkatársai segítették tanácsaikkal az érdeklődőket.

Mező Andrea, elnök, Mi – Értünk Egyesület: „A programban, mint civil szervezet, együttműködő partner veszünk részt és itt konkrétan elhoztuk magunkat, információkat rólunk, a tevékenységeinkről, illetve hoztunk egy konfliktusmegoldó tesztet, amit nagy örömömre nagyon kedvelnek a résztvevők és nagyon-nagy szeretettel töltik.”

A program elsődleges célja volt, a kellemes időtöltés mellett, a résztvevő dolgozók és családtagjaik egészségének megőrzése, körükben az egészségtudatos életmód népszerűsítése. A következő egészségmegőrző sportnap várhatóan decemberben lesz.

Kovács Zsolt
Forrás: Békés On-line