Helyi akcióterv

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-1.8.7-16-2017-00019 kódszámú felhívás keretében benyújtott, „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében Békés megyében – MI-ÉRTÜNK” című pályázatára 89 366 269 Ft. összegű támogatásra érdemesnek ítélte az Emberi Erőforrások Minisztérium vezetője. A nyertes pályázattal, 24 hónapos komplex programok valósultak meg Békés megyében, 2019. júniustól – 2021. augusztusig.

Helyi akcióterv célja, tartalma, időintervalluma, fenntartása

A 24 hónapos fejlesztés eredményeként elkészített, a jövőbeni megelőzési és szolgáltatásszervezési feladatok tervezéséhez segítséget, valamint használható információkat nyújt a fenntarthatóságot és a hatékonyságot is figyelembe vevő Helyi akcióterv a hosszú távú hatások elérése érdekében. Az intézményi feltételek kialakításán túl a végrehajtásához alapvetően szükséges a program folyamatos nyomon követése, az emberi és anyagi erőforrások folyamatos, fenntartható biztosítása és fejlesztése.

A helyi akcióterv tartalmazza:

– helyzetértékelés – a kiindulópont felmérése a projekt megvalósításának kezdetén,

– a szociális – gyermekjóléti – gyermekvédelmi szakterület, az egészségügy, a rendőrség, pártfogói felügyelet és az érintett civil szektor bevonását, együttműködését,

– az együttműködésre vonatkozó szabályozók kidolgozása (a kapcsolattartás módja, a közös programok szervezése, fejlesztő foglalkozások szervezése, illetve azokon való részvétel, rendszeres egyeztetésekre vonatkozó szabályozók, média megjelenés, közös kiadványok, honlap),

– a célok és a hozzá rendelt eszközök pontos megnevezése,

– a feladatok felelőssel és határidővel történő rögzítése, források megnevezésével,

– a helyi akciótervvel kapcsolatos kommunikáció kidolgozása, az akcióterv és a benne foglalt célok ismertetése széles körben (pl. honlapon történő megjelentetés).

Időintervallum: 2021. szeptember – 2024. december

Helyszín: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.

Fenntartás: Az elkészült helyi akciótervet a fenntartási időszakra (3 év) meghatározott kötelezettség szerint fenntartjuk, további igények és szükségletek szerint fejlesztjük.

HELYI AKCIÓTERV