A kedvezményezett neve: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

A projekt címe: Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében Békés megyében – MI-ÉRTÜNK

A szerződött támogatás összege: 89 366 269 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A prevenciós szemléletformáló programjaink megvalósításával hozzájárulunk a szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához. Ösztönözzük a helyi szintű kezdeményezéseket, valamint hozzájárulunk a területi együttműködések megerősítéséhez. Speciális programjainkkal hozzájárulunk a szülői készségek fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítjük a családi rendszert, érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programokat valósítunk meg. Helyi akciótervet dolgozunk ki a szenvedélybetegség megelőzése érdekében a fenntarthatóság és hatékonyság figyelembe vételével. A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzuk a projektet.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. 05.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00019