Prevenciós feladatokat látunk el, komplex egészséges életre nevelő programokat valósítunk meg. Feladataink közé tartozik a kortárssegítők képzése, koordinációja, mentálhigiénéjük ápolása. „Élményszínház” programunk (rögtönzés technikák) működik 14-21 korosztály részére.

Az Élményszínház 2007 óta működik Békéscsabán, a Mi-Értünk Egyesület és a Sorsfonó Önismereti Egyesület közös gondozásában. Küldetésünk a 14-20 éves korosztály önismeretének, személyes és kapcsolati képességinek fejlesztése. Alapító tagjai a békéscsabai KEF által kiképzett középiskolás korú kortárssegítők. Alapvetően a playback színház művészetterápiás módszerrel dolgozunk.

Diákoknak:

Heti rendszerességgel találkozunk, és várunk téged, ha figyelemre vágysz, ha szeretnél önbizalomban, kreativitásban erősödni, vagy segítséget kapni valamilyen barátokkal, szerelmeddel, szülőkkel, tanárokkal, önmagaddal kapcsolatos kérdésben, konfliktusban, vagy szívesen tartoznál egy jó csapathoz!

Akik várnak téged

 

Helyszín: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület,
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.
Időpont: tanévben hetente keddenként 16.30 -19.00h-ig
A csoport nyitott, nem kell minden alkalommal részt venned, bármikor jöhetsz, amikor időd engedi!

 

Intézményeknek:

A diákok és az őket segítő szakemberek drog-, alkohol- és evészavar prevencióban dolgoznak, ezeken a területeken vállalnak iskolákban, kollégiumokban témacentrikus fellépéseket, workshopokat, rendszeres önismereti csoportokat.

Referenciák

 

A playback színházról

A playback színházban nincs előre megírt forgatókönyv és nincs rendező. A színészek rögtönöznek, improvizációs technikákkal dolgoznak. Az előadás a spontaneitásra és a nézők történeteire épül. Aki elmesél egy történetet, azonnal megnézheti, ahogy a színészek megjelenítik a színpadon. Ezek a történetek bármiről szólhatnak, akár egy aznapi eseményről, akár régebbi emlékről. Lehetnek vidámak vagy megindítóak, lehetnek nagyon vagy kevésbé személyesek. Az előadás során sokszor egyik történet következik a másikból, mikor a nézőknek az hallott történetről jutnak eszükbe saját élmények.

Ez egy olyan színház, ahol a közönség is aktív, és ahol kapcsolat van a színészek és a nézők között, és természetesen a közönség tagjait is közelebb hozza egymáshoz.

 

Hogyan alakult ki a playback műfaj?

A playback színház az improvizációs színház olyan formája, ami az ősi színházi formákhoz nyúl vissza. Ebben a színházban központi szerepe van a történetmesélésnek: a nézők történeteket, álmokat, életeseményeket osztanak meg, amit a társulat zene kíséretében eljátszik. Fontos szerepe van a játékmesternek, aki meghallgatva a történetmondót, segít a szereplők kiválasztásában, közvetít a nézők, a szereplők és a mesélő között.

Egyik gyökere Jakob L. Moreno Stegreiftheater-e, amely 1921-23 között működött Bécsben. Ebben a színházban személyes történetek elevenedtek meg. A színészek az elmondott történeteket improvizálva játszották el. Így a spontaneitás és a kreativitás visszatért a színpadra. Moreno ebből a kísérletéből fejlesztette ki aztán a pszichodráma gyógyító módszerét.

Jonathan Fox 1975-ben új életre keltette Moreno színházi kísérletét. Megalapította az első playback színházat. Mára ez a műfaj közkedveltté vált, több száz ilyen színház működik szerte a világon. Használják a módszert oktatásban, üzleti életben, szórakoztatásban.

Magyarországon Kiss György Ádám hozta létre az első playback színházat 1992-ben, Rögtönzések Színháza néven. Békéscsabán a 2001. óta a Villanások Mentális Színház és 2002. óta a Sorsfonó Társulat (korábban Sorsfonó Színház) működik, és dolgozunk közösen.

 

A képzés hatása a kortárssegítő csoporthoz tartozó diákokra:

 • Segíti energiáik kibontakozását, alkotó mederbe terelését,
 • Javítja az önkifejezést és a kommunikációs készséget,
 • Színpadon lehetnek, a középpontban, fejlődik asszertivitásuk,
 • Örömteli, spontán játékokat játszhatnak, fejlődik kreativitásuk,
 • Csapathoz tartoznak, együttműködési készségeik fejlődnek,
 • Másokkal együtt, önmagukat is jobban megismerhetik,
 • A különböző szerepek ábrázolása közben fejlődik empátiájuk, színesedik egyéniségük
 • Fejlődik érzelmi intelligenciájuk: az önmagunkkal és kapcsolatainkkal bánni tudás képessége.

Az előadások hatása az Élményszínház csoportra:

 • Erősíti a diákok társadalmi felelősségvállalását, szociális érzékenységét, a sokféleséggel szembeni toleranciáját
 • Erősödik önbizalmuk, bátrakká, magabiztosakká válnak

Az előadások hatása iskolai közösségekre:

 • Nyílt teret teremthet diákok, tanárok és szülők között,
 • Szórakoztat,
 • Erősíti az együvé tartozás érzését,
 • Kreatív játékra hívja a közönséget, közös alkotásra buzdít,
 • Felszínre hozza a rejtett feszültségeket és megoldási lehetőségeket.

 

Milyen egy előadás?

Az előadás létrejöhet bárhol egy rögtönzött színpadon, ahol öt-hat ember szabadon mozoghat és 10-100 másik körbe ülhet. Természetesen a valóságos színpadok is kiváló lehetőséget adnak a játékra, mivel minden jelenet jobban láthatóvá válik rajta; viszont nagyon kell figyelni, hogy színpad ne képezzen gátat a közönség és a játszók között. Jó néhány egyszerű kellék segítheti a játékot – színes kendők, kalapok, székek –, ezáltal az még intenzívebbé válhat. Fontos szempont a játékosok gondolatainak, fantáziáinak teret adni a tér berendezésében, támogatni őket a jelenetben résztvevő személyek, tárgyak megtalálásában. Mégis a legfontosabb annak a miliőnek a megteremtése, hogy a színpadon minden megtörténhessen.

Ebben a nagy szabadságban egy valami kötött és állandó, az előadások szerkezete. A jól körülhatárolt keretek, a kötöttség a személyre, a közönségre figyelésről, a biztonságteremtésről szólnak. Az előadás menete követi az ember lelki melegedésének folyamatát. Fokozatosan felkéri a közönséget a játékra. Ebben a szakaszban és természetesen a játék egésze alatt kiemelt szerepe van a játékmesternek.

játékmester az egyetlen szócső, kapcsolat a közönség és a játszók között. Kiváló empatikus képességgel és humorérzékkel kell rendelkeznie, hogy észlelje a történetmesélők verbális és az azon túli üzeneteit. Ezt nagyon pontosan, jól strukturálva kell átadni a színészeknek. Ő dönti el, hogy a színpadon milyen technikával jelenjen meg a történet. Vagyis igazi főszerep ez, ő vállalja a felelősséget a színészekért és a közönségért egyaránt.

mesélő a közönség soraiból lép ki, a mesélőszékben ülve elmondja történetét, majd onnan nézi végig a visszajátszást, s találkozik önmaga tükröződésével.

játszók spontán, de összehangolt mozdulatokkal, hangokkal adják vissza a történetet, vagy akár csak a mesélő hangulatát, benyomását. A hangsúly mindig a történéseket követő érzelmi események megjelenítésén van.

A Nemzetközi Playback Színház Hálózat alapszabálya nagyon jól összefoglalja a játék célját:

„A playback színház megerősíti a személyes élmény fontosságát és méltóságát, közelebb hozza az embereket, ahogyan látják emberségüket, amely közös bennük és képessé teszi az embereket, hogy új módon lássák életüket”.

Bővebben: www.elmenyszinhaz.hu