Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása programot 2006. évtől (MI-ÉRTÜNK „Konzultációs Központ” Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási (bel-és kül) területén végzünk. Szenvedélybetegek gyógykezelésében lényeges, hogy a kezelés-ellátás mindig a kliens szükségleteihez, céljaihoz alkalmazkodik, ezért 2008. évtől Orosháza város területén (MI-ÉRTÜNK „KontaktPont”, Orosháza) is alacsonyküszöbű szolgáltatásokat nyújtunk.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásakor hangsúlyoznunk kell azt a tényt, hogy az ellátás célja nem pusztán az absztinencia elérése, hanem az optimális életminőség biztosítása, aminek az absztinencia csak részcélja, illetve nagyon fontos eszköze. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a szolgáltatások könnyen elérhetővé váljanak olyan személyek részére, akik már kapcsolatba kerültek pszichoaktív-anyagokkal. Mindazonáltal, ezeket a szolgáltatásokat (információnyújtás, tanácsadás, konzultáció, szociális ügyintézés stb.) nem csupán kábítószer-használók vehetik igénybe, ennél fogva az ártalomcsökkentésen túl egyszersmind prevenciós tevékenységként is felfoghatók.

1.)Pszicho-szociális intervenciók (egyéni és csoportos konzultációk, életvezetés segítése, jogi tanácsadás), szociális/egészségügyi ellátáshoz való juttatás segítése, álláskeresés segítése, álláskeresési tanácsadás, párkapcsolati tanácsadás, családterápia, stresszkezelési tréning, konfliktuskezelési tréning, önérvényesítő tréning, klubszerű szolgáltatás, működtetjük, támogatjuk az önsegítő csoportokat (AA, Hozzátartozói csoport), krízisintervenció, szuicid prevenció, pszicho-szociális ártalmak csökkentése.

2.)Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások (minden érdeklődő számára biztosítjuk, személyes és telefonos tanácsadás keretében).

3.)Megkereső munka (közvetett/közvetlen megkereső munka az ellátási területen élő,vagy ott meghatározott céllal megjelenő, „rejtőzködő”–segítő intézménnyel kapcsolatot nem tartó addiktológiai problémával küzdő egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel történő–kapcsolatfelvétel.) A megkereső programokkal hozzásegítjük a szakembereket a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való eléréséhez.

4.)Bulisegély szolgálat (biztonságos szórakozás-, tánc-, szex elősegítése, elsősegélynyújtás zenei partikon, alapozó helyeken.) Szolgáltatásaink a szermentes, a szereket kipróbáló, alkalmi és rekreációs használó egyéneket és csoportokat egyaránt célozzák,elsősorban a droghasználatból adódó (legális, illegális) fizikai és pszicho-szociális ártalmak csökkentésére irányulnak.

5.)Drop In (Toppanj be klub elsősorban szerhasználó szenvedélybetegek és veszélyeztetett fiatalok számára minimális elvárások mellett biztosítunk pihenési, intoxikált kliensek számára józanodási lehetőséget, kiegészülve a pszichoaktív szer-használat ártalmainak mérséklésére irányuló további szolgáltatásokkal:vitamin, steriltű, óvszer, stb. eszközök, elsősegélynyújtás, testi/lelki krízis-menedzselés, információnyújtás, szociális segítés, ingyenes hideg élelem biztosítása, telefon,internet használat, sajtótermékek, könyvek tömegkommunikációs eszközök (tv, rádió) biztosítása, szabadidős programok szervezése, fürdési, tisztálkodási lehetőség, személyes ruházat tisztításának lehetősége.)

6.)Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások (személyes tűcsere a szolgáltatások falain belül, tűcsere és óvszer automaták, Békéscsaba, Posta köz)