Közel egy év szellemi, lelki folyamatainak eredményeként a MI-ÉRTÜNK Egyesület
szervezésében Békéscsabára is megérkezett az ÖN-TÉR-KÉP I-II.-A magyar nemzet
lelkiállapota című alkotás.
A bemutató közönségtalálkozóval együtt került vetítésre a rendező Jelenczki István,
és Zseni Annamária pszichiáter jelenlétében 2018. szeptember 17-én a Center
moziban.
A dokumentumfilmet nézőközösségünk „teltházas” várakozással üdvözölte.
A művész-pszichiáter házaspár és munkacsoportjának elemi erejű alkotása olyan
közös térbe hívott minket nézőket, melyben érezhető és lélekben megélhető
kapcsolat született a múlttal, az elődökkel, és az akkori tájba beleszőtt feldolgozatlan
érzelmek, fájdalmak ma is ható jelenvalóságával.
A dokumentumfilm a rendszerállítás folyamatából két állítást mutat be.
A film első részében bemutatott állítást mi nézők többen is komoly mélylélektani
alámerülésként éltük át.
Amikor ki-ki saját életeseményeinek tájképén át lelkileg is belépett a filmben
megjelenített folyamatokba, előfordult sírással küzdés, vagy engedve a lelki hatásnak
sírásban könnyülés.
Első rész után a szünetben megoszthattuk néző-átélőtársainkkal a nyilvánvaló
összefüggések által megjelent lehetséges reménytelen jövőkép fenyegető árnyait.
A rendező film elején elmondott „kísérő” előszava nyújtott kapaszkodót és segített
minket abban, hogy a második állításba mégis ébredő bizalommal léptünk be, és már
a megoldásokat kutattuk a felfestett tájban.
Az alkotók és szereplők ehhez a belső munkához olyan „térképet” mutattak nekünk,
mellyel lehetőségünk adódott rátekinteni nemzetünk jelenét, lelkiállapotát
meghatározó lélekrészecskékre.
A renddel, a szakralitással, az egyetemes szeretettel megköthető szoros egység
képe pedig valódi, immár megható élményű könnyeket hívott elő.
Jelenczki István rendező közönségtalálkozón elhangzott zárómondatait hálásan
vittük haza magunkkal;
„Szeretném felhívni a figyelmüket, hogyha csak az a momentum idézőjelben
megtörténne önmagunkban, hogy a Magyar Nemzet a Renddel és a Szakralitással
köt láthatóan szoros egységet; gondolják végig micsoda gyógyító erővel hatna
elsősorban ez saját magunkra, és én azt gondolom, hatna a családunkra, a
testvéreinkre, a barátainkra is és a magyar közösségeinkre is.”
Hisszük és valljuk, hogy ez egy gyógyító film, melynek érzelmi hatása megtisztító és
építő erőket szabadít fel. Bízunk benne, hogy hamarosan újra városunkban
köszönthetjük a filmet és alkotóit.
Köszönjük Jelenczki István és Zseni Annamária, valamint munkacsoportjuk évekig
kitartó szorgalmát, teremtését, és minden néző jelenlétét mellyel a film élővé
válhatott velünk, bennünk, általunk.