A Mi-Értünk Egyesület és a Békés Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata működtetésében „Vitató” címmel konfliktuskezelő csoportot indítottunk.

A csoportfoglalkozások 16-21 év közötti fiatalok számára önismeretük-, konfliktuskezelési képességeik fejlesztéséhez, a szenvedélyekkel és szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítéséhez, a kezelésekkel, a helyzettel és a függőkkel való együttéléssel összefüggő lehetőségek megismeréséhez adott segítséget.

Hivatalban az elmúlt években két olyan csoportfoglalkozást is szerveztek fiatalkorú pártfogoltak számára, melynek középpontjában a konfliktuskezelés állt. Elsősorban olyan fiatalok vettek részt a foglalkozásokon, akik agresszív cselekmények miatt kerültek bíróság elé, majd rendelték el pártfogó felügyeletüket. A résztvevők között voltak olyanok, akiket a bíróság kötelezett a részvételre, és voltak akik önként jelentkeztek, érdekelte őket a téma. A csoportfolyamat rövid, téma-centrikus volt. Helyzetgyakorlatokon, szituációs játékokon keresztül gyakorolhatták a résztvevők a konfliktushelyzetek releváns, a konkrét körülményeknek és kapcsolati viszonyoknak megfelelő megoldásait, az agresszív fellépés és reakció helyetti – más út választását.

Ebben az évben az egyesületünk a hivatallal együttműködés keretében valósította meg a korábbi programot. A egyesületünk profiljának megfelelően a csoportfolyamat kiegészült a drogokkal és más szenvedélyekkel, szenvedély-betegségekkel kapcsolatos foglalkozásokkal.

Elsősorban olyan fiatalok részvételére számítottunk, akik viselkedése, magatartása és problémamegoldása gyakorta visel rosszul megválasztott konfliktus-kezelési jegyeket, agresszív megnyilvánulási vannak, vagy akár korosztályon belüli, akár generációk közötti (tanár-diák) viszonylatban gyakorta kerülnek konfliktus helyzetbe. Megkerestük a megyében működő középiskolai ifjúságvédelmi felelősöket a programajánlatunkkal.

Csak a pontos megjelenést, és az aktív részvételt kértük a jelentkezőktől. Adataik megfelelő anonimitással történő kezelését, a segítő szakemberek nyitottságát, a csoportvezetés megfelelő szakmai színvonalát biztosítottuk.

A részvétel önkéntes és költségmentes volt, valamint a bíróság által csoportra kötelezettek számára teljesítési lehetőség. A csoport négy fő kötelezettel és egy fő önkéntessel indult. Két alkalom után még két fő csatlakozott volna önként, de ekkor már nem volt nyitott a csoport.

A csoportfoglalkozások helye:

a Mi-Értünk Egyesület konzultációs központja – Békéscsaba, Kazinczy u. 6. ( a Tűzoltósággal szemben, az orvosi rendelők mellett). A csoportot Mikó Péter pártfogó, Novák Magdolna mentálhigiénés szakember és Szikora Mihály addiktológiai konzultáns vezették.

A foglalkozások 2007. április 16- július 9-ig hetente két órában zajlottak, két főbb témában: 18 óra konfliktuskezelés, képességfejlesztés, 8 órában pszichoedukáció. A csoportindítást megelőzően minden érdeklődővel és kötelezettel egyéni motivációs interjút készítettünk. A program zárásaként megismételtük az első alkalommal már felmért konfliktuskezelési módokat, attitűdöket, és már változások mutatkoztak.

A jövőben folytatni kívánjuk együttműködésünket a hivatallal, és bízunk abban, hogy az önkéntesek száma is emelkedik.

Békéscsaba, 2007. július 20.

Novák Magdolna
Mi-Értünk Egyesület konzultánsa