A szerhasználókat leginkább veszélyeztető, ismeretlen hatóanyagú szerek gyors megismerése érdekében veszik föl a küzdelmet az Ökumenikus Segélyszervezet és partnerszervezetei köztük a békéscsabai MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület.

Évek óta növekvő tendenciát mutat a kábítószer fogyasztókra kiemelt veszélyt jelentő folyamat. Már önmagában súlyos problémát jelent, hogy hetente két új pszichoaktív kábítószert azonosítanak az Európai Unióban, de sajnos nemcsak azok száma, hanem a pszichoaktív szerek piaca és a fogyasztók száma is növekszik. Kiemelt egészségügyi és közegészségügyi veszélyt jelentenek a kationok, a szintetikus kannabinoidok és a szintetikus opiátok. A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) szerint „az új anyagok elleni küzdelem súlya összefügg azok megjelenésének gyorsaságával és szabad kereskedelmükkel, valamint a hatásukra és az ártalmakra vonatkozó információhiánnyal. Az erős nemzeti és regionális szintű korai jelzőrendszer központi szerepet játszik majd az ártalmak korai felderítésében, és a megfelelő idejű népegészségügyi válaszadás biztosításában.”

Az Európai Unió által életre hívott jelzőrendszer részeként indított nagyszabású programot az Ökumenikus Segélyszervezet 2015-ben. A program időtartama: 2015. január 1.- 2016. december 31.

A ’Tisztább kép’ című, több magyarországi, valamint román és szerb partnerszervezetekkel történő együttműködést az Európai Bizottság ’Bűnmegelőzési és bűnözés elleni harc’ elnevezésű keretprogramja (ISEC) finanszírozza. A javarészt a magyar fővárosban illetve négy megyeszékhelyen (Debrecen, Szeged, Miskolc, Békéscsaba) végzett projekt alkalmas a településeket körülölelő régiók drogfogyasztási szokásainak feltérképezésére is. A két szomszédos országot is bevonó, s így nemzetközi modellprojekt megközelítőleg 140 millió forintos költségének 10 százalékát az Ökumenikus Segélyszervezet állja amellett, hogy a lebonyolítást, koordinációs és szervezési feladatokat is végzi.

A gyakorlati tevékenység fő eleme a mihamarabbi mintagyűjtés (droghulladék) az újonnan megjelenő pszichoaktív szerekből, azok kielemzése és az így nyert, illetve a fogyasztóktól pl. tűcsere program során beszerzett információ gyors és minél szélesebb szakmai körben való terjesztése. Az új ismeretek átadása egyrészt a hazai hatóságok, a drog-prevencióval, ártalomcsökkentő és alacsonyküszöbű szolgáltatásokkal foglalkozó szervezetek körében történik. Európai szinten az Európai Bizottság, illetve EU-s szakmai szervezetek munkáját támogatja, amint például a Szintetikus Kábítószerek elleni Európai Paktum végrehajtását is elősegíti. A közel tíz hazai illetve külföldi szakmai szervezet által végzett tevékenység nemzetközi viszonylatban is elősegíti a bűnüldöző és bűnmegelőzési szervek munkáját, de segítséget nyújt az egészségügyben dolgozók számára, illetve maguk a szerhasználók védelme érdekében is előrelépést jelent. Az új pszichoaktív szereket használók fogyasztási szokásaival kapcsolatos valós és friss információ beszerzésének és átadásának felgyorsítása mellett a projekt célkitűzései között szerepel egy későbbi, az összegyűlt tapasztalatokon alapuló, országhatárokon átnyúló projekt előkészítése is.

Az információáramlást havi rendszerességgel készülő tanulmányok, workshopok és konferencia szervezése, valamint a 2016 decemberében véget érő program tapasztalatait összegző, záró tanulmány készítése is biztosítja.

Az újkeletű vizsgálati módszerek és gyakorlatok alkalmazása mellett abban is különleges a projekt, hogy nagyszámú önkéntest von be a folyamatba. A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 10 fő önkéntes bevonásával valósítja meg a programot. A hallgatói gyakorlaton illetve prevenciós foglalkozásokon részt vevők mellett, többek között a szervezetek által korábban már bevont segítők, illetve a droghasználatot már abba hagyó kliensek is bekapcsolódnak, akik húsz órás elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a munka megkezdése előtt. A projekt több mint húsz hónapos gyakorlati szakaszában összesen 35.000 minta begyűjtése, mintegy 5.000 vizsgálat elvégzése és 20 vizsgálati jelentés van előirányozva.

A két éves programban az Ökumenikus Segélyszervezet debreceni és Budapest-soroksári intézménye, a Nemzeti Drog Fókuszpont, az ArtÉra Alapítvány, a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum, a Mi-Értünk Prevenciós és Segítő Egyesület, a Drogambulancia Alapítvány, illetve külföldi társpartnerként az ARAS, Romania, Fundaţia pentru Sănătate, Bihor és a Foundacija Mentalne Higijene ‘Exspecto’ Serbia vesz részt. A begyűjtött minták speciális géppel történő elemzését a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK) Igazságügyi Orvostani Intézetének toxikológiai laborja végzi el. Az együttműködés során az Ökumenikus Segélyszervezet nagy hangsúlyt helyez a droghasználók gondozásában részt vevő magyarországi szervezetek közötti együttműködés kialakítására és fejlesztésére is.

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület ezúton is kéri a használókat, hogy járuljanak hozzá a program sikeréhez azzal, hogy visszahozzák a használt eszközeiket a Békéscsaba Posta közben kihelyezett tűcsere automata alá rögzített gyűjtőedénybe, vagy a MI-ÉRTÜNK Konzultációs Központba (Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1., Tűzoltósággal szemben). A Békéscsaba város lakosai jelzéseikkel támogathatják a programot. Amennyiben eldobált eszközöket látnak, jelezzék a +36 66 444-846, vagy +36 70 502 2103 számokon és az egyesület önkéntesei az eszközöket szakszerűen összegyűjtik.