TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 „A jövőt gyermekeinkkel építjük.”

Tevékenység megnevezése:

  1. Drog, alkohol és dohányzás fogyasztás megelőzése és visszaszorítása csoportos foglalkozás

A csoportos foglalkozás keretén belül a résztvevők egy újfajta szemléletmódot kaptak a drog, alkohol és dohányzás megelőzésében és/vagy leszoktatási folyamatban, ami a napi munkájukat nagymértékben segíteni fogja.

  1. Viselkedéses addikciók megelőzése és visszaszorítása csoportos foglalkozás

A csoportos foglalkozás keretén belül a résztvevők egy újfajta szemléletmódot kaptak a viselkedési addikciók (kényszerbetegségek, étkezési zavarok, munkamánia, kényszervásárlás, játékszenvedély, médiafüggőség, szex és szerelem addikciók, társ és kapcsolatfüggőség) megelőzése, felismerése és visszaszorításával kapcsolatban, ezzel is segítve munkájukat.

Célcsoport: pedagógusok, szociális szférában dolgozó szakemberek, egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársak.

Az indikátorok teljesítésének módja, ideje és helye:

Monitoring mutató: A monitoring mutató elvárt célértéke: 60 fő. A csoportos tanácsadásokat összesen 80 fő bevonásával valósítottuk meg.

A csoportos tanácsadás mennyisége: A csoportos tanácsadás elvárt mennyisége tevékenységenként 30-30 alkalom volt.

A Drog, alkohol és dohányzás fogyasztás megelőzése és visszaszorítása csoportos foglalkozást 30 alkalommal valósítottuk meg, alkalmanként 2 órában.

A Viselkedéses addikciók megelőzése és visszaszorítása csoportos foglalkozást 30 alkalommal valósítottuk meg, alkalmanként 2 órában.

Az indikátorok teljesítésének helyei:

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület meglévő kapcsolatai alapján, összesen 80 fő bevonásával elsődlegesen a Békéscsabai, Orosházi, Sarkadi pedagógusok, szociális szférában dolgozó szakemberek, egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársak számára, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal együttműködve valósultak meg a programok, összesen 6 helyszínen.

  • Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum,

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

  • Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

  • Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata, 5900 Orosháza, Hajnal utca 1.
  • Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona,

5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán utca 2.

  • Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,

5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2.

  • Sarkadi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum,

5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2.

Szakmai alátámasztó dokumentumok: A tevékenységek során a szakmai dokumentumokat (jelenléti ív, tanácsadási napló, fotódokumentáció) elkészítettük.

Szakmai anyagok minőségi teljesítésének módja:

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület nyolc (8) fő egészséges életmód területén és szociális területen jártas szakemberrel valósította meg a programokat. A csoportos foglalkozásokat interaktív módon valósítottuk meg. A résztvevők számára információt nyújtottunk PPT bemutatókkal, eset ismertetésekkel, helyzet gyakorlatokkal. Feltártuk a célcsoport munkájuk során tapasztalt problémáit, azokra adekvát válaszokat adtunk a csoportos foglalkozások során.