Ha bajba kerülnél kábítószer fogyasztással kapcsolatban

Jelen posztunknak nem az a célja, hogy bűnözőknek és dílereknek adjunk tanácsot, hogyan kerüljék meg az igazságszolgáltatást, hanem kizárólag az a cél, hogy az egyszerű fogyasztó számára elmondjuk, mi, hogyan történik, amikor bajba kerül mondjuk egy hatósági ellenőrzésnél. Nem célunk továbbá a termesztésből és a kábítószer előállításból adódó eljárások elemzése sem.
Az alábbiakban leírtak tehát a fogyasztó és birtokló szemszögéből vizsgálja az események lefolyását.

Ma a legtöbb alkalmi fogyasztó, vagy szülő, nem tudja, mert nem tudhatja, mi történik akkor, ha imádott csemetéje kamasszá serdülve kipróbál valamit, vagy egy átbulizott éjszaka után a rendőrség látókörébe kerül. Akár fogyasztóként, akár egy balhé szereplőjeként. Nem kívánunk abba sem belemenni, amikor büntetőjogi tényállások adódnak össze, komoly bűncselekmények történnek, mert nem vagyunk sem ügyvédek, sem jogsegély szolgálat.
Természetesen megtehetnénk azt is, hogy ide másoljuk a Büntető törvénykönyv megfelelő pontjait, aztán mindenki keresse ki, mit követett el, ennyi a büntetés, köszönjük, hogy elolvasta. De ezt sem tartjuk jó megoldásnak.

Amikor beüt a baj

Alapesetben tehát abból indulunk ki, hogy egy átbulizott este után vagy egy igazoltatás, vagy egyéb más rendőri intézkedés során derül ki, hogy be vagy tépve. Vagy orvosi segítségre volt szükséged, mert túltoltad. Mindenek előtt szögezzük le, hogy törvény adta joga mindenkinek, hogy senki nem köteles magát, vagy közeli hozzátartozóját bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésével vádolni. Azaz, mindenkit megillet a hallgatás joga.

Van-e jelentési kötelezettség?

Bizonyos szakmák esetében titoktartási kötelezettség terheli a szakma gyakorlóját. Így a mentős, az orvos, az egészségügyi intézmény, valamint az oktatási intézmény mint titoktartásra kötelezett, nem adhat ki csak úgy adatokat az eljáró hatóságok részére.

Gyakori eset, hogy többen megijednek egy rosszulléttől, vagy eszméletvesztéstől, mert akkor minden kiderülhet és akkor mindenki bajba kerül. Így magára hagyják a segítségre szorulót. Egyrészt ez borzasztó veszélyes és önmagában is jogszabálysértő, mint a segítség elmulasztása, másrészt emberileg sem méltányolható viselkedés. Harmadrészt, az előzőekben elmondottak szerint, mivel az egészségügyet nem terheli minden esetben feljelentési kötelezettség, így ettől nem kell tartani. Nyilvánvalóan, vannak olyan esetek, amikor pl. a sérülés jellege miatt értesítenie kell a rendőrséget az egészségügyi rendszernek, illetve emellett mint a jelzőrendszer tagjának is van jelzési kötelezettsége a hatóság irányába, de elsődleges célunk annak kiemelése, hogy magatehetetlen, vagy sérült embert nem hagyunk magára és nem bízzuk a szerencsére a továbbiakat.

Az eljárás lefolytatása

Abban az esetben, ha eljárás indul ellened, a jelenlegi jogi szabályozás szigorúan büntetni rendeli a fogyasztót is. Ha először próbáltad és ha rendszeresen fogyasztasz, akkor is.

Elsőnek meg kell győződni arról, hogy ki vagy te? Magyarul igazoltatnak, vagy a nálad megtalált okmányok alapján azonosítanak a rendelőben.
A további folytatás sokféle lehet. Ha a fogyasztáson kívül más dolgot is elkövettél, természetesen azon cselekményekért is vállalnod kell a következményeket.

Ha bódult állapotban vezettél, akkor közlekedési bűncselekményért a közlekedésiek fognak eljárni. Ha bunyó volt,vagy rongáltál, mert erős lettél közben, akkor garázdaságért, vagy egyéb más bűncselekmény miatt tudnak felelősségre vonni. A „szert fogyasztottam”, vagy a „be voltam állva”, ugyanolyan rossz kifogás, mint a „részeg voltam”, ugyanis a büntetőjog nem fogadja el mentő körülményként. Szóval hivatkozhatsz rá, de sokat nem fog segíteni.
Alapesetben tehát fogyasztóként a személyi adataidat ellenőrzik, valamint azt, hogy volt -e már máskor eljárás veled szemben. Ha a rendőr úgy ítéli meg, hogy szükséges lehet, akkor átvizsgálhatja a ruházatodat és a nálad levő táskádat is. Főleg, ha gyanú merül fel, hogy további szert birtokolsz. Ha szükséges, akkor mintavételre előállításra kerülhetsz az RTV. 33§ (2) c. pont alapján.

Előállítás, mintavétel

Szóval, a személyi azonosítás után valahogy meg kell győződni róla, hogy mit fogyasztottál és mennyit? Ez a leggyakoribb esetben vizeletvizsgálattal történik. Sokak téves elképzelése, hogy ha kiskorú vagy, akkor a rendőr nem viheti be. Sajnos a rossz hír az, hogy de, ilyen esetben is elő fog állítani a hatóság, sőt ha ellenállsz, még bizonyos fokú kényszerintézkedést is alkalmazhat.

Amikor előállításra kerül a sor, kérd hogy elérhesd szüleidet, gondviselődet, vagy felnőttként az ügyvéded.
Ha kiskorú vagy, akkor 14 év alatti személynél biztonsági intézkedés történik, 14 év fölötti személy pedig előállításra is kerülhet, Viszont 14 év fölötti és 18 év alatti személy esetében csak akkor szerezhető be vallomás ha a törvényes képviselője, valamint az ügyvédje jelen van.
Az eljárás további részében minden az itt elhangzottaktól függ. Az ártatlanság vélelmét szem előtt tarva mindenesetre meg kell jegyezzük, hogy aki vádol, az bizonyít. Ami nem mutatható ki, azzal nem vádolhatnak.

Szülők és gondviselők

Szülőként, gondviselőként a legfontosabb a segítség. Lehetsz dühös és felindult, de ezzel nem sokat segítesz. Persze az ilyenkor beígért anyai pofonok száma közelít a végtelenhez, meg a „lesz neked otthon nemulass” a legtöbb esetben elhangzik. Amúgy a szülők többsége vagy kétségbe esik, vagy hirtelen azt sem tudja mihez kezdjen, de tekintsd ezt jelzésnek. Azért jelzésnek, mert itt még sok minden történhet, nem kell mindjárt arra gondolni, hogy bűnöző lesz a gyerek egy balhétól. Viszont tisztában kell lenned azzal, hogy gyermeked próbálkozik. Vagy mert kamasz, vagy mert lázad, vagy még ezer okból, és ezt senki nem fogja tudni kideríteni helyetted. Ezzel neked, szülőként dolgod van.

Mi az az Elterelés?

Szóval, ha fogyasztás miatt indul eljárás ellened, még van egy esély arra, hogy csökkenteni, vagy „halasztani” lehessen a büntetést. Ez az elterelés intézménye. Amennyiben az előző 2 évben nem voltál hasonló cselekményért eljárás alá vonva, vagy jelenleg nincs más ilyen jellegű ügyed, úgy a hatóság engedélyezheti, hogy önkéntes gyógykezelés elindításával szüneteljen ez az eljárás. De ebben az esetben vigyáznod kell, mert ez 2 éven belül egyszeri esély. Ha közben további hasonló ügybe keveredsz, felelned kell a korábban halasztott büntetésért is. (Ez nem a felfüggesztett szabadságvesztés intézménye, ne keverjük össze, csak igyekszünk egyszerűen és közérthetően fogalmazni, nem technikus terminusokban.) A hatóságnak ezt hivatalból kell észlelnie és az ügyésznek javaslatot kell tennie az elterelés igénybevételére.

Kábítószer fogyasztás és birtoklás

Mivel a Btk -ban külön is megjelenik a „kábítószert fogyaszt” kifejezés, ezért ha valaki „csak” fogyasztott de nincs nála kábítószer, akkor is a Btk. 178. § (6) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés szerint minősülő kábítószer fogyasztásával, csekély mennyiségű kábítószer, fogyasztás céljából történő megszerzésével és tartásával elkövetett kábítószer birtoklás vétsége miatt vonják felelősségre.
A törvény tehát azt feltételezi, hogy ha valaki szervezetében, vizeletében kábítószert talált a toxikológiai szakértő, akkor a csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljára megszerezte és magánál tartotta, azaz birtokolta.
Vagyis a sima fogyasztó személy is – akinél nem találtak kábítószert – csekély mennyiségű kábítószer birtoklásáért lesz felelősségre vonva. Külön fogyasztási tényállás a Btk.-ban ugyanis nem található. A ténylegesen feltalált kábítószer mennyiségét az igazságügyi vegyészszakértő állapítja meg.
Tehát, ha valakinél csekély mennyiségű kábítószert találnak és nem merül fel a kereskedelem gyanúja, de van a szervezetében kábítószer, akkor is a Btk. 178. § (6) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés szerint minősülő kábítószer fogyasztásával, csekély mennyiségű kábítószer fogyasztás céljából megszerzésével, tartásával elkövetett kábítószer birtoklás vétsége miatt lesz felelősségre vonva.
Természetesen, hogy ha jelentős mennyiségű, vagy különösen jelentős mennyiségű kábítószert találnak valakinél, az már súlyosabb büntetést von maga után.
Ha netalántán valaki kereskedik is a nála talált kábítószerrel, az még súlyosabb büntetéssel jár.

Van ügyvéded?

Ekkor minden a fellelt anyag minőségén és mennyiségén múlik. Ezt a laborok és a szakértők fogják megállapítani. Itt egy tanácsot adhatunk. Ügyvédet kell keríteni. Lehetőleg olyat keress, aki büntető ügyekkel is foglalkozik. A közlekedési szakjogász nem ilyenkor kell, és nem biztos, hogy a város leghíresebb válóperes ügyvédje a megoldás. Az ügyvédek ugyanúgy szakosodnak mint minden más szakma képviselői. Ügyesen kell választani.

Minősített tényállások, avagy a törvény szigorít

Fontos megjegyezni, hogy a Büntető Törvénykönyv szigorúbban rendeli büntetni azokat az eseteket, amelyek a jogszabályban meghatározott helyszínen kerülnek elkövetésre. Továbbá külön nevesíti azokat az eseteket, amikor fiatalkorúak részére kerül átadásra kábítószer oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében. Szintén szigorít a jogszabály azokban az esetekben, amikor tizennyolcadik életévét betöltő személy ad át kábítószert tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére.
Erre jó példa, a végzős osztályok általános összetétele, ahol már az osztály fele a tanév közepén betölti a 18 -at.

Enyhítési lehetőség

Fontos adalék, hogy a büntető igazságszolgáltatás lehetővé teszi, mely szerint korlátlan enyhítésre ad lehetőséget a Btk. bizonyos esetekben, ha a terhelt a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását. Mielőtt azonban bárki élne ezzel a lehetőséggel, érdemes kikérni büntető ügyvéd tanácsát

A szenvedélykeltés mint új tényállás

Fontos tudni, hogy a Btk. -ban megjelent egy új elkövetési forma, a kóros szenvedélykeltés tényállása. Ennek célja az, hogy a 18 életévét be nem töltött fiatalok egészségét fokozottan védje a törvény. A passzus értelmében elkövetője az a személy, aki kábítószer vagy kábítószernek nem minősülő anyag fogyasztására rábír vagy rábírni törekszik. Tehát az is büntetendővé vált, ha a nagykorú fiatalkorút kábítószer fogyasztására rábírni törekszik, de az nem vezetett eredményre.

Haza is kell jutni

Amit pedig a végére mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy amikor a buli véget ér, nem mindegy, hogyan jutsz haza. Mert haza is kell tudni érkezni. Ezért soha ne ülj be olyan mellé, aki alkoholt, vagy kábítószert fogyasztott. Ha pedig máshogy kell hazajutnod, főleg gyalog és egyedül kell menned, akkor jöjjön a hazakísérős telefon. Ha lehet, ne egyedül közlekedj. Több ember, nagyobb biztonság. Sajnos nem vagyunk már a 70 -es években, bonyolultabb és veszélyesebb lett a világ. A legjobb ha valaki eljön érted és egyszerűen haza tud vinni.
Reméljük ezekkel az információkkal segíteni tudunk, ha beüt a baj. További segítségül ajánlhatjuk még a honlapunkon szereplő szervezeteket, intézményeket.

Jogszabályok:

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

Segítséget nyújtó szervezetek, intézmények:

https://www.mi-ertunk.hu/megelozes/kihez-fordulhatok/

https://www.mi-ertunk.hu/wp-content/uploads/2021/01/2.-Ellatok-Szakmai-informacios-adattar.pdf