Új, szenvedélybetegeket ellátó szolgáltatás indult Orosházán, a MI-ÉRTÜNK. Akinek alkohol, drog vagy egyéb függősége van, hozzájuk fordulhat, és még a nevét sem kell megadnia. Talán ez a kulcsa a hatékony segítségnek.
A békéscsabai székhelyû MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítõ Egyesület 2000-ben alakult, és 2008. január elsejétõl mûködteti a MI-ÉRTÜNK Orosháza KontaktPontot, mely a felmerülõ igények, a város ellátatlansága, valamint a törvényi elõírás nyomán jött létre és szenvedélybetegek alacsonyküszöbû-közösségi ellátását végzi – tudtuk meg Ambruzs Orsolya koordinátortól.

Az orosházi szolgáltatást három fõállású szakemberrel indították el, két fõ szociális munkás segítõvel és egy fõ szociológus koordinátorral.

A név nélküliség biztosított

Az alacsonyküszöbû kifejezés arra utal, hogy nem támasztanak magas elvárásokat a segítségért fordulók felé. Az egyetlen feltétel az önkéntesség. A szolgáltatás ingyenes, azaz egészségbiztosítás illetve TAJ-kártya nélkül is igénybe vehetõ, valamint anonimitást biztosítanak (elég egy kereszt- vagy egy becenév is) és nem kötnek írásbeli terápiás szerzõdést sem. A szermentesség nem elõírás, de természetesen egy végsõ, hosszabb távú cél lehet.

Fontos feladatuk az ártalomcsökkentés, a droghasználattal járó esetleges egészségügyi és társadalmi kockázatok csökkentése, mely a szenvedélybetegek és környezetük, tágabb értelemben pedig mindannyiunk – egész társadalmunk – érdekeit szolgálja.

Kiemelt célcsoportnak tartják az Orosházán élõ, tanuló, szórakozóhelyekre látogató fiatalokat, veszélyeztetetteket, veszélyes szerhasználatot folytató populációt (intravénás szerhasználók, szipusok, halmozottan hátrányos helyzetûek, gyermekkorú szerhasználók, prostituáltak).

Alkohol és drog egyre megy

– Tapasztalatunk szerint a köztudatban a drogokat és az alkoholt gyakran szétválasztják, az egyesület azonban nem tesz különbséget – mondja Ambruzs Orsolya.

– Az alkoholprobléma szélesebb körben elterjedt napjainkban, ezért legalább akkora figyelmet igényel, mint a kábítószerek. Szolgáltatásunk felvállalja továbbá az egyéb viselkedéses addikciók (ilyen a játékszenvedély, a függõ internet használat) és legális drogok (gyógyszer, dohányzás) okozta problémák kezelését is. További szolgáltatásaink a konzultáció biztosítása, életvezetési tanácsadás, a prevenciós és a felvilágosító munka, valamint az információátadás.

Az alkohol is egyfajta drog

MI-ÉRTÜNK Egyesület Orosháza KontaktPont
Orosháza, Török Ignác u. 2
Levelezési cím: 5901 Orosháza Pf.: 25
Tel.: 68/ 473-343 Fax.:68/ 413-740
Honlap: www.mi-ertunk.hu
E-mail: oroshaza@mi-ertunk.hu