Mi az AA?

Az Anonim Alkoholisták meghatározása

Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból.

A tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya.

Az AA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, mi önellátóak vagyunk, saját hozzájárulásainkból.

Az AA nem szövetkezik semmiféle szektával, felekezettel, politikai irányzattal, szervezettel vagy intézménnyel; nem kíván semmiféle vitába bocsátkozni, nem támogat, és nem ellenez semmilyen ügyet.

Elsődleges célunk józannak maradni, és segíteni más alkoholisták józanodását.

Az Anonim Alkoholisták 12 Lépése

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.
2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyreállíthatja lelki egészségünket.
3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk.
4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.
6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellemhibáktól.
7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.
8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.
9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve.
10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.
11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez.
12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.

Az Anonim Alkoholisták 12 Hagyománya

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen, személyes felépülésünk az A.A. egységétől függ.
2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy szerető Isten –, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.
3. Az A.A.-tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya.
4. Legyen minden csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más csoportokat, vagy az A.A. egészét érintik.
5. Minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő alkoholistához.
6. Egy A.A.-csoport soha ne adja pénzét, nevét vagy támogatását semmilyen kapcsolódó intézménynek vagy külső vállalkozásnak, nehogy a pénzzel, tulajdonnal és presztízzsel kapcsolatos problémák eltérítsék elsődleges céljától.
7. Minden A.A.-csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.
8. Az Anonim Alkoholisták Közössége maradjon mindig nemhivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak hivatásos szakembereket.
9. Az A.A. maga soha ne szerveződjék, de alakíthatunk szolgálati testületeket vagy bizottságokat, amelyek közvetlen felelősséggel tartoznak azoknak, akiket szolgálnak.
10. Az Anonim Alkoholisták Közösségének nincs véleménye külső ügyekről, ezért az A.A. név soha ne legyen bevonható nyilvános vitába.
11. A nyilvánossághoz való viszonyunk alapja elsősorban a vonzerő, nem a reklám. Személyes névtelenségünket mindig meg kell őriznünk a sajtóban, a rádióban és a filmekben.
12. Hagyományaink spirituális alapja, a névtelenség mindig emlékeztet bennünket arra, hogy az elvek előbbre valók az egyes személyeknél.

INFORMÁCIÓ

az Anonim Alkoholisták közösségéről

  • azoknak, akik először jönnek közénk, és
  • azoknak, akik másoknak ajánlják

Ez az információ egyaránt szól azoknak, akiknek problémájuk van, és azoknak, akik kapcsolatban állnak olyanokkal, akiknek van, vagy gyaníthatóan van problémájuk az ivással. Az információ zöme részletesen megtalálható az AA irodalomban. Ez az ismertető azt mondja el, mit várjunk az Anonim Alkoholisták közösségétől. Leírja, mit csinál, és mit nem csinál az AA.

MI AZ AA?

Az Anonim Alkoholisták ivásproblémával küzdő férfiak és nők nemzetközi közössége. A közösség nem szakmai szervezet, önellátó, nem tesz különbséget vallási vagy faji vagy politikai hovatartozás tekintetében, és szinte mindenütt a világon megtalálható. A tagság nincs korhatárhoz vagy iskolai végzettséghez kötve. Bárki tag lehet, aki tenni akar valamit ivásproblémája ellen..

MIT CSINÁL AZ AA?

• Az AA tagok megosztják tapasztalataikat bárkivel, aki segítséget kér, hogy megoldja ivásproblémáját. Az AA személyes segítséget vagy ún. szponzorálást nyújt az AA-ba bárhonnan betérő alkoholistának.
• A tizenkét lépésben leírt programunk utat mutat az alkoholistának, hogy alkohol nélkül is megelégedett életet tudjon élni.
• Ennek a programnak a megbeszélése folyik az AA csoportok gyűlésein.
• A nyitott szpíker-gyűléseket mind alkoholisták, mind nem alkoholisták látogathatják. A nyitott gyűléseken való részvétel a legjobb módja annak, hogy megtudjuk, mi az AA, mit csinál és mit nem.) Ezeken a gyűléseken egy vagy néhány tag elmondja saját történetét, tapasztalatait az alkohollal, azt, ahogyan eljött az AA-ba, és ahogyan változott az élete ezt követően.
• A nyitott csoportgyűléseken az egyik tag röviden beszél az ivás és a józanodás során szerzett tapasztalatairól, melyet beszélgetés követ, ahol minden hozzászóló a saját tapasztalatairól beszél.
• A zárt gyűléseket AA-tagok látogathatják, valamint bárki, akinek ivásproblémája van.
• A zárt csoportgyűlés hasonló a nyitotthoz, de csak alkoholistáknak vagy leendő AA-tagoknak.
• A lépésgyűléseken (amelyek általában zártak) a tizenkét lépés egyikét beszélik meg a tagok.
• Az AA-tagok egészségügyi és büntetésvégrehajtó intézetekben is tartanak gyűléseket.
• Az AA-tagokat (csoportokat) fel lehet kérni, hogy információs gyűléseket tartsanak különböző rendezvényeken, szervezeteknél, intézményeknél. Ezek a gyűlések az AA-ról szólnak, nem tekinthetők rendes csoportgyűléseknek.

ELSŐDLEGES CÉLUNK ÉS MÁS, NEM ALKOHOLLAL ÖSSZEFÜGGŐ PROBLÉMÁK

Az alkoholizmust és a drogfüggőséget gyakran nevezik anyaghasználatnak vagy kémiai függőségnek is. Így előfordul, hogy az AA-ba irányítanak és a gyűléseken való részvételre bátorítanak alkoholistákat és nem alkoholistákat egyaránt. Bárki részt vehet a nyitott AA-gyűléseken, de a zárt gyűléseket csak az ivásproblémával küzdők látogathatják. Azok, akiknek más problémájuk is van, csak akkor lehetnek az AA tagjai, ha ivásproblémájuk is van.

MIT NEM CSINÁL AZ AA?

Az AA
• Nem kezdeményezi az alkoholista gyógyulását
• Nem toboroz tagokat
• Nem kezdeményez vagy támogat kutatásokat
• Nem vezet jelenléti ívet vagy kórtörténetet
• Nem csatlakozik szociális intézmények tanácsaihoz
• Nem követi vagy befolyásolja tagjait
• Nem készít orvosi vagy pszichológiai diagnózist vagy prognózist
• Nem nyújt elvonási vagy ápolási szolgáltatásokat, kórházi ellátást és semmiféle orvosi vagy pszichiátriai kezelést
• Nem nyújt vallási szolgáltatásokat
• Nem biztosít lakást, élelmet, ruházatot, állást, pénzt vagy más szociális juttatásokat
• Nem nyújt háztartási vagy szakmai tanácsokat
• Nem fogad el pénzt szolgálataiért, vagy más juttatást nem-AA forrásokból
• Nem ad ajánlólevelet bíróságoknak, ügyvédeknek, társadalmi szerveknek, munkaadóknak stb.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az AA elsődleges célja, hogy a felépülés üzenetét átadja a segítséget kérő alkoholistáknak. Szinte minden alkohológiai kezelés megpróbál segítségére lenni az alkoholistának, hogy megtartsa józanságát. Függetlenül az úttól, melyet követünk, célunk közös: az alkoholista gyógyulása. Együtt képesek vagyunk arra, amit egyedül nem tudunk megtenni.
Mi a személyes tapasztalatokkal szolgálunk, és folyamatos segítséget tudunk nyújtani a gyógyuló alkoholistáknak.

Könyvek:

Anonim Alkoholisták – Az Anonim Alkoholisták alapvető könyve (a Nagykönyv) nagykonyv.pdf

Bill így látja – Az AA-életsílus (az AA társalapítójának írásaiból)

Tizenkét Lépés és Tizenkét Hagyomány – (a Lépések és a Hagyományok teljes szövege)

Józan élet – Néhány módszer, amit AA-tagok használnak az ivás elkerülésére

Eljutottunk a hitre… – AA-tagok lelki élményei

Napi elmélkedések – Meditáció minden napra

Add tovább – Bill Wilsonnak és az A.A. világméretű elterjedésének a története

Az A.A. felnőttkorba lép – Az Anonim Alkoholisták közösségének rövid története

Dr. Bob és a derék öregfiúk – Az amerikai Közép-Nyugat korai A.A.-s emlékeivel megtűzdelt életrajz

Forrás: https://www.anonimalkoholistak.hu