Érzelmi intelligencia: Minden, amit tudnod érdemes!

Érdekel miért fontos foglalkoznod az érzelmi intelligenciáddal, és hogyan tudod azt fejleszteni? Akkor olvass tovább!

Egyre többet hallani arról, hogy fontos az érzelmi intelligencia kérdésével foglalkozni. Azért hangoztatják ezt sokan, mert a magas IQ, vagyis a magas intelligenciahányados valójában nem jelent garanciát az életben sem a sikerre, sem a boldogságra. Ezek eléréséhez érzelmi intelligenciára van szükséged!

Az érzelmi intelligencia az, ami tulajdonképpen befolyásolja a viselkedésedet, a reakcióidat bizonyos dolgokra, valamint a döntéseidet egyaránt. Ez egy olyan fejleszthető képesség, ami a sikeres emberek nagy többségének a birtokában van.

Ebben a cikkben bemutatok mindent az érzelmi intelligenciáról, amit tudnod érdemes. Először is meg kell ismerned azt, hogy te hogyan is állsz ezzel a kérdéssel. Ezt követően feltárhatod azt is, ha esetleg még alacsonyabb szinten van még érzelmi intelligenciád.

Ezzel nincs semmi gond, semmi esetre sem szabad elkeseredned, mivel arról is lesz szó, hogy milyen módszerekkel tudod fejleszteni azt.

Az is a kiemelkedő érzelmi intelligenciád szintjéről árulkodik, ha az emberi kapcsolataid boldogok és kiegyensúlyozottak. Sőt, az az ember, akinek az EQ szintje magasabb másokénál, könnyebben és jobban kezeli a stresszes helyzeteket, így a munkájában is sikeresebb lehet.

Fogalmazhatunk úgy is, hogy a magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek képesek megkülönböztetni a gondolatot és az érzést.

 

MI PONTOSAN AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA?

Mindenkinek vannak érzelmei és ezzel együtt érzelmi világa is. Az teljesen mindegy, hogy éppen milyen érzelmekkel vagy tele, de vannak. Ezzel kapcsolatban pedig a legfontosabb az önismeret.

Ismerned kell magadat eléggé ahhoz, hogy a saját érzéseidet kontrollálni tudd. Mindig tudatosítanod kell magadban azt, hogy pontosan mit is érzel, ezáltal pedig másokat is könnyebb lesz megértened.

Sokszor persze ez igen nehéz, de sosem lehetetlen. Ha szeretnéd megérteni mások érzéseit, vagy megtudni azt, hogy ő miért érez éppen úgy ahogy, ahhoz bizony oda kell figyelned a saját és a másik fél érzéseire is.

Ne félj megkérdezni mást arról például, hogy mi történt vele, mi bántja, vagy éppen miért csattan ki az örömtől. Ezt a képességet pedig empátiának hívják, ami fontos az érzelmi intelligencia szempontjából.

Összefoglalva ugyanis az érzelmi intelligencia nem más, mint egy képesség, ami azt mutatja meg, hogy a saját és mások érzelmeit képes vagy felismerni, kezelni, vagy akár befolyásolni is. Minél magasabb az érzelmi intelligencia szinted, annál jobb vagy az említett dolgokban.

Kinek a nevéhez köthető az érzelmi intelligencia kifejezése?

Maga az érzelmi intelligencia kifejezése 1964-ben jelent meg először, Michael Beldoch által. Ám ezek után, a kifejezés elterjedését inkább Daniel Goleman-nak köszönhetjük, illetve az ő általa 1995-ben írt Emotional Intelligence című könyvnek.

Ezt a könyvet számos más publikációja is követte ezzel a témával kapcsolatban, így terjedt el szinte az egész világon az érzelmi intelligencia, mint igen fontos fejleszthető képessége az embernek.

Goleman első könyve egyébként igen nagy vitát kavart a tudományos világban, mivel könyvének egy egész fejezete arról szól, hogy az EQ, vagyis az érzelmi intelligencia hányadosa fontosabb a munka és a karrier világában, mint az IQ.

 

Az érzelmi intelligencia három modellje

Az érzelmi intelligencia tehát annak a képessége, hogy mennyire tudjuk az emóciókat érzékelni, kontrollálni és megérteni. A tudomány mai állása szerint az érzelmi intelligenciával kapcsolatban három fő modellt különböztethetünk meg. A képesség alapú, a vegyes, és a jellemvonás alapú intelligenciát.

 

Goleman-féle vegyes modell

Ez a fajta modell az érzelmi intelligenciát tulajdonképpen úgy fogja fel, mint a vezetői teljesítményt ösztönző széleskörű kompetenciákat és készségeket összegyűjtő képesség.

Ezen belül is öt kategóriát sorol fel, amik igen fontosak a képesség fejlesztése céljából. Ez az öt kategória az önismeret, az önszabályozás, a szociális készség, az empátia, és az önmotiválás képessége.

Természetesen a cikk további részében részletesen is kitérek arra, hogy hogyan is fejlesztheted mindezt, de fontosnak tartom, hogy minden oldalról megismerkedhess az érzelmi intelligenciával.

 

Konstantinos Vasilis Petrides nevéhez fűződő modell

Az ő modellje arról szól, hogy az érzelmi intelligencia a „személyiség alacsonyabb szintjén elhelyezkedő érzelmi önértékelés konstellációja.” Petrides 2007-ben egy elméletet is kidolgozott több munkatársával egyetemben, a jellemvonás érzelmi intelligencia leírására.

Eszerint az elmélet alapján az érzelmi intelligencia azokat a személyiség-tényezőket foglalja magában, amik kapcsolatban állnak bármiféle érzelmekkel. Petrides és csapata szerint ennek négy fő alkotórésze van.

Az egyik a jóllét, amely alatt az önbizalmat, a boldogságot és az optimizmust értik. A második komponenes a szociabilitás, ami a társas kompetenciákat, az asszertivitást, és mások érzelmeinek kezelését, megértését takarja.

A harmadik pont az önkontroll. Önkontrollon értik a stressz-menedzsmentet, az érzelmek szabályozását, és az alacsony impulzivitást egyaránt. Az utolsó szegmense ennek az elméletnek pedig az emocionalitás, mely a saját és mások érzelmeinek észlelésére tér ki, amit empátiának is nevezünk.

 

Mayer-Salovey modell

Ez a képesség alapú modell az érzelmi intelligenciát négy nagyobb területre bontja.

Az első az emóciók érzékelése. Ezt követi az a képesség, hogy érzelmeket használsz a kognitív folyamataidhoz, tehát a gondolkodásodhoz. A harmadik terület azt a képességet takarja, hogy az érzelmek jelentését meg is tudod érteni, míg a negyedik pedig az érzelmek kezelésének képességét írja le, mind magadban, mind pedig másokban.

Erről, vagyis a képesség alapú EQ-ról egy kutatásban megállapították, hogy szoros összefüggésben áll azzal, hogy egy bértárgyaláson mekkora fizetést is tudsz kiharcolni magadnak.

A kutatás eredménye arra mutat rá, hogy hiába vannak megfelelő mentális képességeid, ez egyáltalán nem jelent egyenes utat afelé, hogy képes legyél a számodra leginkább megfelelő bért kialkudni magadnak.

A bértárgyalás ugyanis akkor alakulhat számodra a legkedvezőbben a kutatás szerint, ha képes vagy arra, hogy úgy kommunikálj a saját elképzeléseidről, hogy közben egy pillanatra sem veszíted szem elől a másik fél jelzéseit, így a reakció alapján tudod alakítani a beszélgetést.

Ha egy állásinterjún a fizetésre terelődik a szó, az EQ-n belül tehát a legnagyobb szükséged az érzelmek felismerésének és megértésének képességére van szükséged.

Ezek alapján az nem lehet kérdés, hogy az érzelmi intelligenciának jelentős szerepe van abban, hogy a munka világában hogyan teljesítesz, vagy mekkora sikereket érsz el.

Ahhoz, hogy előre tudj lépni a munkádban, gyakran igen összetett helyzeteket kényszerülsz megoldani, amiben akár más emberek, így az érzelmeik is bevonódnak.

 

MIÉRT FONTOS AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA?

A magas EQ, vagyis érzelmi intelligencia előnye nem csak az, hogy sokkal könnyebben találod meg a számodra megfelelő állást azzal a fizetéssel, amivel elégedett is leszel.

Az érzelmi intelligencia támaszt nyújt neked ahhoz, hogy a döntéseidet és a sikereidet ne csak a valóban megtanult, megfogható dolgokra alapozd, hanem figyelembe vedd közben azt, hogy te is egy ember vagy, így az egyébként minden folyamatra ható összetevőt, vagyis az érzelmi intelligenciát is.

Számos amerikai kutatás is alátámasztja, hogy az EQ-t fejlesztő programok a munkahelyen pozitív hatással vannak nem csak rád, mint egyénre, hanem a cég hatékonyságára és teljesítményére is.

 

Goleman kutatása

Ahogyan azt már korábban is írtam, az érzelmi intelligencia szülőatyja szerint, a konvencionális intelligencia kisebb szerepet játszik a kiemelkedő munkahelyi teljesítményben, mint az érzelmi intelligencia.

59 vállalkozót vizsgált, akik közül azok foglalkoztatták a legtöbb dolgozót, valamint a forgalmuk is azoknak a tulajdonosoknak volt a legnagyobb, akik fontosnak tartották azt, hogy visszajelzést kapjanak a munkájukról és magukról, sőt ezek az emberek a céljaikat minden esetben előzetesen átgondolták, terv szerint haladtak vele.

Összefoglalva tehát, azok voltak sikeres vállalkozók, akik magas érzelmi intelligenciaszinttel rendelkeztek.

Goleman rámutatott még egy érdekfeszítő összefüggésre, mégpedig, hogy az érzelmi intelligencia szerepe arányosan nő a munka nehézségének növekedésével.

Egyszerűsítve tehát azt mondja, hogy magas IQ-val és megfelelő szakmai hozzáértéssel lehet valaki jó szakember, és sikeres a szakmájában, de az, hogy ezeknél a magasabb pozícióknál még feljebb jut-e valaki, az az önbizalomtól, az empátiától és a kapcsolattartási képességétől függ az egyénnek.

Goleman rámutatott még egy érdekfeszítő összefüggésre, mégpedig, hogy az érzelmi intelligencia szerepe arányosan nő a munka nehézségének növekedésével.

Egyszerűsítve tehát azt mondja, hogy magas IQ-val és megfelelő szakmai hozzáértéssel lehet valaki jó szakember, és sikeres a szakmájában, de az, hogy ezeknél a magasabb pozícióknál még feljebb jut-e valaki, az az önbizalomtól, az empátiától és a kapcsolattartási képességétől függ az egyénnek.

 

Bradbarry és Greaves kutatása

Ezen kutatások közül kiemelném Bradbarry és Greaves amerikai kutatók felmérést, akik 33 egyéb képesség mellett mérték az EQ szerepét a sikerességben. Úgy vélték, hogy az érzelmi intelligencia szerepe körülbelül 60%, vagyis nagyobb, mint például az IQ szerepe.

Nagy Erzsébet közgazdász és coach azonban ezt az elméletet azzal kiegészítette, hogy nem elég beülni egy ilyesfajta fejlesztő programra, mivel attól senkinek nem lesz magasabb az EQ-ja.

Az érzelmi intelligencia valójában akkor fog fejlődni, ha elhatározod, hogy valóban változtatni szeretnél, motivált vagy ebben a változásban, tudatosan gyakorlod a kívánt viselkedésmintákat, és nem utolsó sorban pedig figyelsz a visszajelzésekre is.

Az érzelmi intelligencia egyéb más pozitív hatása mellett segít megérteni, hogy a különböző nehéz helyzetekben mi is történik veled, vagy hogyan reagál azokra a szervezeted. Mindemellett az EQ-tól függ az is, hogy hogyan élsz át, illetve hogyan élsz meg bizonyos helyzeteket.

Az ugyanis, hogy hogyan hatnak rád bizonyos szituációk, nagymértékben attól függ, hogy hogyan gondolkodsz róla, vagy milyen jelentést tulajdonítasz neki, ezáltal attól is, hogy képes vagy-e befolyásolni a történéseket.

Valójában tehát a legtöbb esetben nem magára a helyzetre reagálsz, hanem arra, amit az számodra jelent. Éppen azért szükséges az érzelmi intelligenciádat fejleszteni, hogy tudd ezeket befolyásolni.

A következő részekben bemutatom, hogyan is ismerd fel akár magadban, akár másokban azt, hogy alacsony vagy magas érzelmi intelligenciaszinttel rendelkezik.

 

5 ÉRDEKES JEL, HOGY MAGAS AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁD

Az érzelmi intelligencia nem olyan, hogy vagy van, vagy nincs. Ez nem a fekete-fehér, igen-nem. Lehetnek teljesen egyértelmű, de kevésbé feltűnő jelei is annak, ha magasabb az érzelmi intelligenciád, mint másoknak.

Érdemes megfigyelned magad, hogy igazak-e rád az alábbi jellemvonások, mert lehet, hogy nem is gondolnád, hogy az érzelmi intelligenciáddal összefügghetnek.

#1 Kíváncsi vagy

A magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek kíváncsiak az őt körülvevő világra, a körülöttük történő eseményekre, dolgokra, és nem utolsó sorban az emberekre is. A kíváncsiság mögött általában empátia, együttérzés lapul, ami szintén a magas EQ jele lehet.

#2 Képes vagy kikapcsolódni

Persze a magas érzelmi intelligenciának nagy szerepe van a sikerek elérésben, a munkádban való előre lépésben, de hiába minden, ha soha nem tudsz elszakadni ezektől a stresszforrásoktól.

Muszáj néha kikapcsolnod a gépedet, és akár a telefonodat is, hogy pihenni tudj. Ebben az érzelmileg intelligens emberek nagyon jók, tudják magukról, hogy mikor van szükségük a kikapcsolódásra, mivel képesek felügyelni a saját stresszszintjüket.

#3 Nem félsz a változásoktól

Rengetegen vannak úgy a változásokkal, hogy kifejezetten nem szeretik, mivel tartanak az ismeretlentől. Ez egyébként egy ösztön, ami az ősembert is segítette a túlélésben. Viszont ma már a felgyorsult világban, szinte biztos, hogy az életünkben történnek változások.

Ezeket elengedhetetlen, hogy kellő rugalmassággal kezeljük, mivel csak így hozhatjuk ki a lehető legtöbbet belőle.

Azokat az embereket viszont nem tántorítja el ez a fajta félelem, akiknek magas az érzelmi intelligenciájuk. Az akadályokban is lehetőséget vélnek felfedezni, vagy esetleg a kihívást látják benne, a problémával ellentétben.

#4 Magabiztos vagy

A magabiztosságot nem szabad összekeverni a nagyképűséggel. Nem akkor vagy magasbiztos, ha átgázolsz más embereken.

Ezalatt azt a képességet értem, hogy ha például egy lekicsinylő kritikát kapsz, vagy megsértenek, akkor sem veszítesz az önbecsülésedből, és ami ennél is fontosabb, hogy nem támadsz vissza, mivel bízol saját magadban.

#5 Tudsz NEM-et mondani

Te sem tudsz nemet mondani sokszor? Nem meglepő, hiszen ez egy igen gyakori probléma szinte mindenkinél. Azokat az embereket, akik nem tudnak nemet mondani, sokkal több stressz éri, mivel az elvállalt, de kicsit sem kívánt feladatok terhet rónak rájuk.

Akiknek viszont magas az EQ-juk, tisztában vannak azzal, hogy mikor és hogyan mondjanak nemet, akár a legcsábítóbb meghívásokra is például.

 

10 JEL, HOGY AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁDAT FEJLESZTENI KELL

Nézzük meg, hogy hogyan is állsz az érzelmi intelligenciával más szemszögből. Bemutatok neked 10 szempontot, amikből, ha találsz magadra illőt, akkor el kell gondolkodnod, hogy hogyan is tudod tovább fejleszteni magadat, illetve az érzelmi intelligenciádat.

Ne félj bevallani magadnak, mivel az önismeret egy jó kezdet a magas érzelmi intelligencia elérésben. Nincs semmi szégyellni valód! Már az a tény, hogy ezt cikket olvasod bizonyítja, hogy jóval előrébb tartasz, mint rengeteg ember.

 

#1 Könnyen eluralkodik rajtad a stressz

Ha az érzelmeidet megpróbálod magadban elfolytani, szinte biztos, hogy azonnal feszült leszel, a stressz és a szorongás fog gyötörni. Az érzelmi intelligenciád fejlesztésével azonban sokkal könnyeben veszed majd az akadályokat, könnyedebben tudod majd kezelni a stresszes helyzeteket.

#2 Nehezen érvényesülsz

Akár egy társaságban, akár a karrieredben. A magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek képesek a jó modort, az empátiát, és a másokhoz való hozzáállást, kedvességet egyensúlyban tartani az önérvényesítés és a saját határaik meghúzásával egyetemlegesen.

Így a konfliktushelyzeteket is könnyebben tudják kezelni, ennek hiányában viszont a viselkedésük passzívvá, de akár agresszívvá is válhat.

#3 Ragaszkodsz a negatív érzelmekhez

A negatív érzelmek téged is negatívvá tesznek. Rombolja a testedet és a lelkedet is egyaránt, ha a veszélyhelyzet, ami kialakította benned ezeket az érzelmeket, már rég elmúlt, de te még mindig ragaszkodsz a stresszhez. Ennek akár komoly egészségügyi következményei is lehetnek, ezért fontos, hogy megtanuld ezt kezelni.

#4 Másokat hibáztatsz azért, amit TE érzel

Az érzelmek, bármi mást is gondolsz, mindig belülről jönnek. Éppen ezért felelősséget kell értük vállalnod, és nem hibáztathatsz érte másokat. Senki nem írhatja neked elő azt, hogy hogyan érezd magad, kizárólag te vagy erre képes!

#5 Nem tudsz megbocsátani másoknak

Leginkább arról van szó, hogy magadnak mennyire tudsz megbocsátani, ha hibázol. Az érzelmileg intelligens emberek távolságot tartanak a hibáktól, de persze nem feledik azokat. Tanulnak belőle, hogy meg egyszer ne kövessék el ugyanazt!

Azáltal, hogy ezektől a hibáktól távol tartják magukat, képesek reflektálni rájuk, és a jövőbeni sikereikhez igazítani azokat.

Ha túl sok időt töltesz azzal, hogy a hibáidon rágódsz, akkor könnyen ideges és bátortalan leszel. Ennek nagyon negatív következményei vannak. Elfelejteni szintén hibás döntés, mivel akkor ugyanabba a hibába eshetsz újra és újra.

#6 Nem tudod kifejezni az érzelmeidet

Az érzelmek, bármi mást is gondolsz, mindig belülről jönnek. Éppen ezért felelősséget kell értük vállalnod, és nem hibáztathatsz érte másokat. Senki nem írhatja neked elő azt, hogy hogyan érezd magad, kizárólag te vagy erre képes!

Csak, hogy egy példát is említsek: a legtöbb ember azt mondaná, hogy rosszul érzi magát, de a magas érzelmi intelligenciával rendelkezők képesek kifejezni azt, hogy éppen frusztráltnak, nyomottnak vagy akár idegesnek érzik magukat.

Minél jobban, pontosabban ki tudod ezt fejezni, annál jobban meg tudod állapítani, hogy mi is okozta. Valamint arra is könnyebben találsz megoldást, hogy hogyan kezeld ezt a helyzetet.

#7 Nem tudod mik a gyengeségeid

Gyenge pont alatt azokat a helyzeteket, vagy akár embereket értem, amik, vagy akik nagy hatással vannak rád, impulzívan hatnak a te személyiségedre. Ez persze nem csak pozitív, hanem negatív értelemben is előfordulhat.

A magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek tudják, hogy mik a gyenge pontjaik, és ezt az ismeretet arra használják, hogy kerüljék azokat a szituációkat, esetleg embereket, akik nem a legjobbat hozzák ki belőlük.

#8 Hamar ítélkezel

Azok az emberek, akiknek fejlesztésre szorul még az érzelmi intelligenciájuk, nagyon gyorsan alkotnak véleményt, és nem is objektívan mérlegelik azt. Csak azokat a bizonyítékokat veszik figyelembe általában, amik az ő álláspontjukat támasztják alá, az ellenérveket teljesen figyelmen kívül hagyják.

Ezzel ellentétben, ha valakinek magas az EQ-ja, akkor a véleményüket először hagyják kiforrni magukban, megfogalmazzák azt, majd csak ezután állnak ki mellette. Ez azért is van, mivel ők tisztában vannak azzal, hogy az első reakciókat mindig az érzelmek okozzák és irányítják, nem a racionális dolgok.

#9 Folyamatosan azt érzed, hogy mások nem értenek meg

Azok az emberek, akik az érzelmi intelligencia hiányában szenvednek, gyakran érezhetik úgy magukat, hogy őket senki sem érti meg. Ez csupán azért fordulhat elő, mivel nem tudja úgy kifejezni magát, az érzéseit, hogy azok mások számára is érthetőek legyenek.

Ezzel ellentétben a magas EQ-val rendelkező emberek, ha látják, hogy mások nem értik őket, megpróbálnak igazítani, helyesbíteni a mondanivalójukon. Így tehát olyan módon kommunikálnak, hogy az üzenet, amit át akarnak adni mások számára, megértő fülekre találjon.

#10 Folyamatosan azt érzed, hogy mások nem értenek meg

A magabiztos embereket nem lehet egykönnyen feldühíteni, így megsértődni is nehezen fognak. Ha egy ártatlan tréfán, ugratáson képes vagy sokszor megsértődni, akkor el kell gondolkoznod.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a valóban sértő megjegyzéseket hagynod kell! Az érzelmi intelligencia ebben a helyzetben pont az, hogy különbséget tudsz tenni a viccelődésen, és a valódi beszólás között.

Mindegyik pont jellemző lehet rád, és ezzel nincs is semmi gond, hiszen ezzel mindenki így van. Viszont a mennyiség nagyon fontos. Ha minden nap úgy érzed, hogy senki nem ért meg, vagy minden nap háromszor megsértődsz a párod ugratására, akkor mindenképp érdemes fejlesztened az érzelmi intelligenciádat.

A jó hírem az, hogy ha őszinte voltál magadhoz, és beismered magadról, hogy van még miben fejlődnöd, akkor pont megtetted ebbe az irányba az első lépést.

Ugyanis ekkor már fejlődtél, mivel az IQ-val ellentétben, az érzelmi intelligencia egy képlékeny képesség, így folyamatos gyakorlással, tudatos, érzelmileg intelligens viselkedéssel utat építhetsz az új szokásaidhoz.

 

HOGYAN FEJLESZTHETED AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁDAT?

#1 Kérdezz másokat magadról

Magadat és a reakcióidat egészen máshogyan látod, mint ahogy mások látnak téged kívülről. Biztosan találsz olyan hozzád közel álló személyt, akit őszintén megkérdezhetsz arról, hogy ő hogyan is látja, hogyan reagálsz bizonyos helyzetekben.

Az ő válasza pedig a segítségedre lesz abban, hogy jobban megismerhesd önmagadat, és egy valós képet kapj magadról.

#2 Gondolkodj mielőtt cselekszel

Mielőtt kimondanád vagy megtennéd azt, amit gondolsz, állj meg egy pillanatra, és a gondold át, hogy biztos jó ötlet-e.

Ha ezt a gyakorlatban is tudod alkalmazni, akkor sokszor elkerülheted azokat a helyzeteket, amik stresszt okoznának neked, vagy később csak megbánnád azokat. Lassulj le, és gondold át, hogy mit fogsz tenni!

#3 Gyakorolj, gyakorolj, és gyakorolj

Minden készség, így az érzelmi intelligencia fejlesztése esetén is elengedhetetlenül fontos a gyakorlás. Nem lesz az eredmény mindig tökéletes, szinte biztos, hogy hibákat is fogsz véteni, de a sok gyakorlás meghozza majd a gyümölcsét.

Egyre könnyebben tudsz majd uralkodni az érzelmeid felett, és arra tudod majd használni őket, hogy érted dolgozzanak, és ne ellened.

+1 tipp az érzelmi intelligencia fejlesztéshez

Azok az emberek, akik alacsony érzelmi intelligencia szinttel rendelkeznek, gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy milyen negatív hatással lehet másokara az, amit mondanak vagy tesznek.

z többek között azért is lehet, mert nem veszik észre azt, hogy a külvilág teljesen máshogy értelmezi azt, amit ő ki szeretne fejezni.

Erre egy jó példa lehet az, hogyha te azt mondod például, hogy „Ha én megértem ezt a feladatot, akkor mások is meg fogják.” Ebből azonban a többiek azt szűrhetik le, hogy a mondandód lényege az, hogy valójában nem elég okosak ahhoz, hogy felfogják a kitűzött feladatot.

Próbáld meg mindig beleképzelni magadat a másik helyébe. Ami számodra egyértelmű, neki nem biztos, hogy az. Ami neked nagy dolog, az ő felfogásában lehet lényegtelen, vagy fordítva.

 

ÖSSZEFOGLALÁS

A legfontosabb, hogy az érzelmi intelligencia egy fejleszthető képesség. Az EQ valójában elég sok mindent magában foglal. Az önismerettől kezdve, az önkontrollon át, az empátiáig, rengeteg olyan készség tartozik bele az érzelmi intelligenciába, amire külön-külön is érdemes figyelmet fordítanod.

Számos gyakorlat is létezik, amiknek köszönhetően mindezeket fejlesztheted, de arra figyelj, hogy ezt csak tudatosan, sok gyakorlással tudod megtenni. Ne csüggedj, ha egy-két olyan pontban magadra ismertél, amikben felsoroltam, kik azok, akiknek még fejlesztésre szorul az érzelmi intelligenciájuk.

Az első lépés pont az, hogy felismered, hogy még van hova fejlődnöd. Ez egy élethosszig tartó folyamat!

Tökéletes ember nincs, és az már egy óriási lépést jelenthet neked, ha beismered ezt magadnak, majd felállítasz egy ezzel kapcsolatos célt, és elkezded megvalósítani azt.

Mindez azért fontos, hogy egy igazán kiegyensúlyozott, boldog, és nem utolsó sorban pedig, sikeres életet élhess, ugyanis a fejlett érzelmi intelligencia nagymértékben hozzájárul mindehhez.